Kliederkerk Hoek van Holland

Zondag 27 mei was het zover! De 3e Kliederkerkbijeenkomst in Hoek van Holland op een warme zomerse zondag in mei. De eerste twee bijeenkomsten stonden verhalen uit het Oude Testament centraal.  We hebben het verhaal van de schepping  en van Noach beleeft.  Dit keer wilden we de kinderen en hun (groot)ouders kennis laten maken met Jezus, de goede Herder. Wat is het fijn als de kinderen onthouden dat Jezus je altijd zoekt, je bij naam kent en een feest geeft als Hij je weer gevonden heeft!

 

Bij de start van de Kliederkerk was er een herder op het scoutingterrein. Hij miste een schaapje, Wolly, en hij was bang dat hij buiten het hek was gekomen. Aan de hand van een speurtocht zijn de kinderen met hun (groot)ouders op pad gegaan in het Rooms Duin. Onderweg kwamen ze van alles tegen dat te maken had met  het verhaal van het verloren schaap en natuurlijk moest er goed worden opgelet, want misschien vonden ze het verloren schaap wel! Bij elke opdracht waren er letters te verdienen die aan het einde van de speurtocht een zin vormden.  Voor de (groot)ouders waren er voor onderweg wat ‘ meeneem-vragen’  om samen over te praten tijdens het wandelen.

Bij terugkomst op het scoutingterrein was er een korte viering waarin we zongen over de Goede Herder en ook het verhaal verteld kregen. En net als in het verhaal was er een feestmaaltijd, omdat de Goede Herder zijn verloren schaap had gevonden. Hij vind ook ons, jou en mij, als we even afdwalen. Dat is een waardevolle gedachte om mee te nemen!

 

Na de zomervakantie is de volgende Kliederkerk. We kijken er nu al naar uit om jullie weer te ontmoeten en samen te ontdekken, vieren en de eten!

 

De kerngroep Kliederkerk, 

Jan van Loenen, Janine Jonas, Ger Schaap, Christien Qualm en Yvonne Spaan

‘Leven van de wind’

Lees het verslag in de Hoekse Courant:
https://issuu.com/wlmedia/docs/hk-2018-05-24

Op zondag 20 mei mogen we met elkaar het Pinksterfeest vieren. Het feest van de Geest. De Raad van Kerken hoopt voor deze dienst natuurlijk op aardig weer, zodat we terecht kunnen op het Brinkplein. De viering begint om 11.00 uur. Pastoraal werkster Els Geelen, van de R.K. Parochie, zal de meditatie verzorgen. Daarnaast is het koor van Black Gospel Experience te gast. Zij zullen met zang door koor en solisten de viering muzikaal omlijsten. Natuurlijk zullen we ook met elkaar zingen. Er zullen 2 collectes zijn tijdens de dienst: de 1e voor de Vakantiebijbelclub (die ook deze zomer weer georganiseerd wordt) en de Missie, de 2e is bestemd voor de activiteiten van de Raad van Kerken, zoals deze dienst. Er zijn natuurlijk wel wat stoelen aanwezig maar we hopen dat, voor wie dat mogelijk is, mensen ook een eigen stoel meenemen. Jong en oud van harte welkom, voel u/je vrij om ook iemand mee te nemen! Mocht het door de weersomstandigheden nodig zijn, dan wijken we uit naar de Dorpskerk.

Graag tot ziens op het Brinkplein, (geen dienst in de Hoekstee)

de leden van de Raad van Kerken

Van 15 tot 17 augustus was er voor de derde keer de VakantieBijbelClub in HvH. Met het thema 'de bouwplaats' zijn de kinderen op verschillende manieren bezig geweest en hebben ze een fijne tijd met elkaar gehad.

Een aantal maal per jaar komen afgevaardigden van de drie Hoekse kerken (Prot., RK, Evang.) bij elkaar om te praten over wat we zoal met elkaar zouden kunnen doen. Vooralsnog richt zich dat vooral op gezamenlijke vieringen, al wordt er ook nagedacht op welke andere terreinen we samen op zouden kunnen trekken. Door het jaar heen gaat het nu om de volgende activiteiten:

- gezamenlijke invulling voor de week van gebed voor de eenheid van christenen (3e week van januari)

- viering op wereldgebedsdag (dit jaar op 4 maart)

- afvaardiging spreker voor 4 mei-bijeenkomst

- Pinksterviering op het Brinkplein (15 mei)

- Ontmoetingszondag in september - afgelopen jaren noemden we dat de ‘startzondag’, maar voor verschillende afgevaardigden was dat niet echt de start, en bleek er in de eigen gemeente alsnog een ‘start’zondag gehouden te worden (waarmee het eigen kerkelijk seizoen wordt ingeluid). De gezamenlijke viering en de daaropvolgende activiteiten en ontmoetingen worden echter wel op prijs gesteld, die willen we behouden. Daarom is besloten de oecumenische viering te verbinden aan de Vredesweek. Sinds 1967 bestaat (in elk geval in Nederland) de Vredesweek, altijd in de week van 21 september want dat is de Internationale Dag van de Vrede. Dit jaar is de Vredesweek van 17 – 25 september. We willen in die week een aantal gezamenlijke activiteiten ontplooien en dat afsluiten met een gezamenlijke dienst op 25 september.

- A Festival of Lessons and Carols op vierde adventszondag

- door het jaar heen een aantal zangavonden (bijv. een muzikaal verhaal, in traditie van Taizé, in het teken van Israël) 

Ook is er afgesproken om elkaar zoveel mogelijk op de hoogte te houden van elkaars activiteiten, zodat gemeenteleden over en weer ook kunnen aanschuiven bij wat er zoal georganiseerd wordt. In dat verband wil ik ook wijzen op de verschillende websites:www.rkwestland.nl  en www.pghvh.nl 

Adres samenkomsten

Lokaal cultureel centrum
'De Hoekstee'

Mercatorweg 50
Hoek van Holland

Samenkomsten

Iedere zondag van 10:00 - 11:30
Crèche + Kinderdiensten aanwezig

Contact

Secretariaat / EG de Bazuin

Postadres
H. Meijboomstraat 29
3151 CW Hoek van Holland

  • 0174- 383 706
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.