Wij ondersteunen de volgende projecten:


Jan en Annette Wols

Lamogai / Papua New Guinea


Jan en Annette zijn betrokken bij het stichten en opbouwen van zelfstandige geloofsgemeenschappen in gebieden waar het Goede Nieuws van Christus nog niet eerder duidelijk in de taal van deze mensen is gebracht.

Eén van de belangrijke aspecten in het zelfstandig functioneren van deze mensen is dat zij goed en met begrip leren lezen. Dat helpt hen in het onderwijs en het contact met mensen buiten hun eigen taalgroep, maar bovenal bij het lezen van de Bijbel die vertaald wordt in hun eigen taal.

De focus van het aandeel in het werk dat Annette doet is op het ontwerpen en opzetten van de alfabetiserings- programma’s voor iedere nieuwe taal die er geleerd wordt.

Samen werken zij aan de ondersteuning van de zelfstandige dorpsscholen in de verschillende taalgroepen. Onder andere bij het helpen voorzien van de schoolmaterialen, het maken van materiaal om de standaard van de scholen te verhogen en het opleiden van onderwijzers. Zodat mensen niet alleen leren lezen maar ook goed kunnen studeren en zelfstandig studies kunnen schrijven.


Voor persoonlijke verhalen, lees hun blog Jan en Annette 


Extra aandacht in de gemeente februari, juni en oktober.

Albert en Esther Knoester

Israël


Al weer heel wat jaren mogen we als gemeente “de Bazuin” Albert en Esther Knoester ondersteunen voor het mooie werk dat zij doen in Dimona in Israël, “land van verleden, heden en toekomst.”

In 2010 openden zij gastvrij hun huis met de naam “Bron van levend water”. In 2011 kwam er de wekelijkse Bijbelkring en sinds 2015 is er eenmaal per maand op Sabbath morgen een samenkomst die inmiddels door gemiddeld 35 mensen worden bijgewoond.


Hun motivatie is de tekst uit Romeinen 10:14:

‘Hoe zullen zij Hem aanroepen in Wie zij niet geloven?

En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?

En hoe zullen zij geloven zonder iemand die predikt?’


Albert en Esther: ‘ Wij vinden het een groot voorrecht om onder het Joodse volk te mogen wonen en werken. We hebben zoveel aan hen te danken: via hen zijn ons de Woorden van God toevertrouwd. En bovenal: uit hen is de Zaligmaker van de wereld geboren. God heeft ons een verlangen gegeven om hen van die Verlosser, hun Messias Yeshua te vertellen. We doen dat in bescheidenheid en met liefde die God in ons hart legt voor dit volk.

Naast hun werk in Dimona hebben ze ook goede contacten en samenwerking met andere Messias belijdende gemeenten in de Negev woestijn . En sinds kort is Albert oudste in de gemeente in Beer­Sheeva.

Gebed is van het allergrootste belang en is de motor waar alles om draait. Daarom vragen we u mee te bidden, opdat velen zicht mogen krijgen op de Messias, die de “Bron van Levens Water” is.


Albert en Esther zijn geheel afhankelijk van de steun van medegelovigen.


Voor persoonlijke verhalen, lees hun blog:  Albert en Ester Knoester


Extra aandacht in de gemeente april, augustus en december.
Stichting Jongerenwerk ‘Het kruispunt’

Stichting Jongerenwerk ‘Het kruispunt’ bestaat uit een groep jongeren van 17 tot 30 jaar oud. Vanuit een christelijke levensbeschouwing creëren we een aanbod van leerzame, creatieve en ontspannen activiteiten voor tieners van 10 tot 18 jaar.  We willen de tieners ondersteunen naar geestelijke en emotionele volwassenheid waarin hun unieke eigenheid naar voren komt. Hen helpen te ontdekken wie Jezus is en de relatie met Hem aan hen voorleven. Belangrijke kernbegrippen hierbij zijn: respect, waardering, vertrouwen, dienen en uitdagen.

We richten ons vooral op kerkelijke en randkerkelijke jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Onze droom is een jongerenwerk voor en door jongeren, waarbij de medewerkers een voorbeeld en inspiratiebron zijn en de deelnemers worden uitgedaagd de keuze te maken om dit voorbeeld te volgen. De medewerkers van ‘Het Kruispunt’ bouwen een vriendschapsrelatie op met de tieners, zodat zij in staat zijn de tieners te horen en zo nodig te ondersteunen. Vanuit deze vriendschapsrelaties mogen de medewerkers een voorbeeld zijn voor de tieners en de relatie met God aan hen voorleven.

Door middel van doelgerichte programma’s willen we de jongeren laten zien dat ze waardevol zijn om wie ze zijn. We willen ze daarbij helpen om hun unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen zodat zij deze in kunnen zetten, zowel buiten als binnen het jongerenwerk.


Ons aanbod:

  • 4 clubs
  • Toneelgroep
  • Een leuke groepsactiviteit eens in de 3 maanden
  • Bezoek aan de EO-Jongerendag en andere events voor tieners, zoals 'Like Jezus'


De giften die we binnenkrijgen, worden verdeeld over het bovenstaande aanbod, zodat we voor elk onderdeel een budget hebben om te besteden. We laten tieners altijd een kleine eigen bijdrage doen bij activiteiten, maar omdat we hen nooit het volle bedrag willen laten betalen, gebruiken we dan geld uit het budget.


Meer weten: Stichting Jongerenwerk ‘Het kruispunt’


Extra aandacht in de gemeente januari, mei en september.

Adres samenkomsten

Lokaal cultureel centrum
'De Hoekstee'

Mercatorweg 50
Hoek van Holland

Samenkomsten

Iedere zondag van 10:00 - 11:30
Crèche + Kinderdiensten aanwezig

Contact

Secretariaat / EG de Bazuin

Postadres
H. Meijboomstraat 29
3151 CW Hoek van Holland

  • 0174- 383 706
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.