ABC-Gemeenten

Evangelische Gemeente De Bazuin is aangesloten bij de landelijke organistie ABC-Gemeenten.  (Alliantie van Bapstisten- en CAMAgemeenten). Voor meer informatie over deze organisatie, verwijzen wij u naar www.abcgemeenten.nl


Regionale kerken en gemeenten

Met regelmaat gaan er sprekers voor van andere christelijke kerken en gemeenten. O.a. EKWestland in Naaldwijk en regionale protestante- en charismatische gemeenten. Ook zijn er gezamenlijke Bijbelstudies.


Raad van Kerken HvH

We zijn lid van de Raad van Kerken te Hoek van Holland. Daarin zijn verenigd de Protestantse gemeente Hoek van Holland, de Rooms katholieke Parochie heilige Egbertus en de Evangelische gemeente ‘de Bazuin’ .


Gezamenlijke activiteiten van deze drie gemeenten

De Raad van kerken Hoek van Holland is een verbond van kerken / geloofsgemeenschappen die Jezus Christus als Heer en Heiland belijden overeenkomstig de Schriften en die er daarom naar streven samen het Koninkrijk van God gestalte te geven in Hoek van Holland.

De Raad heeft tot taak zich te beraden over de eenheid van kerken in vieren, getuigen en dienen en ook zich te bezinnen op vragen aangaande christelijk geloof, kerk en samenleving.

De door de Raad geplande activiteiten worden uitsluitend met goedkeuring van de drie kerkenraden in gang gezet en door project commissies gerealiseerd. De raad van kerken voorzien vooral in kalenderbeheer.Huidige activiteiten:

 • Pinksterdienst  in de openlucht
 • Maandelijks samen bidden in de Dorpskerk (eerste maandag van de maand)
 • Week van gebed voor de eenheid van christenen
 • 4 mei viering:  RvK levert per toerbeurt de spreker
 • Nacht van gebed
 • De vredesweek (in september)
 • Festival Lessons and Carols (rond de kerstdagen)
 • Zangavonden (per seizoen te bepalen)
 • Oudejaarsviering


Gezamenlijke activiteiten met EG en PG

 • Kerstnachtdiensten
 • Alpha cursus
 • Beta cursus (vervolg op Alpha cursus)

Adres samenkomsten

Huis van de Wijk
'de Hoekstee'

Mercatorweg 50
3151 CJ Hoek van Holland

Samenkomsten

Iedere zondag van 10:00 - 11:30
Crèche + Kinderdiensten aanwezig

Contact

Secretariaat / EG de Bazuin

Postadres
H. Meijboomstraat 29
3151 CW Hoek van Holland

 • 0174- 383 706
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatste nieuws